Modrá sovička na bielom pozadí - logo ZŠ Obchodná 5 Sečovce

Informácie k zápisu do prvého ročníka 2021 / 2022

Pre rodičov a našich budúcich prváčikov

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

EDUPAGE - elektronická triedna kniha a žiacka knižka v jednom

Slávnostný zápis do prvého ročníka 2021 / 2022


Pokyny k zápisu do 1. ročníka od 7. apríla do 9. apríla 2021


Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, z dôvodu dodržiavania protipandemických opatrení Vás žiadame:

preukázať sa pri vstupe do budovy školy negatívnym testom alebo výnimkou z testovania,

zápis je bez účasti detí,

pri vstupe do budovy použite respirátor,

dodržujte odstupy.

Ďakujeme za pochopenie

V Sečovciach, 31. marca 2021, Mgr. Daniel Szilágyi, riaditeľ školy


 Základná škola, Obchodná 5 Sečovce